Jakie ubezpieczenie do wozu wybrać, a jakie jest przykładne?
Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) i AC (autocasco) to dwa najistotniejsze odmiany zabezpieczeń dla kierowców. Obydwa ubezpieczenia są potrzebne dla każdego, kto porusza się po drogach, ponieważ gwarantują ochronę finansową w przypadku rozmaitych sytuacji. Ubezpieczenie OC jest obligatoryjne dla jakiegokolwiek posiadacza pojazdu mechanicznego. Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jakie chroni przed stratami, jakie prowadzący może wyrządzić innym osobom lub też mieniu – Ubezpieczenia komunikacyjne. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody spowodowane wypadkiem drogowym, kolizją czy odmiennym zdarzeniu, jakie owocuje utratami cielesnymi bądź też personalnymi. Ubezpieczenie AC jest dobrowolne i chroni posiadacza pojazdu przed szkodami, jakie mogą się zdarzyć w wyniku wypadku drogowego, złodziejstw, ognia, dewastacji itp. Ubezpieczenie AC gwarantuje protekcję na przypadek szwanków wyrządzonych własnemu pojazdowi, w tym także kosztów remontu, odszkodowań oraz innych kosztów powiązanych z sprawą. Stopień składki ochrony OC oraz AC zależy od wielu czynników, takich jak: wiek i doświadczenie kierowcy, marka i klasa wehikułu, jego wartość, rewir eksploatacji, liczba roszczeń w przeszłości oraz dużo odmiennych.

Categories: Biznes

Comments are closed.