Instalacja przepięciowa wzmagająca bezpieczeństwo domu
Chcąc ochronić elektryczne urządzenia domowego użytku przed możliwym uszkodzeniem w wyniku uderzenia w lokal mieszkalny pioruna, należałoby już na etapie jego budowy zaplanować montaż instalacji przepięciowej. Wskutek wyładowań atmosferycznych jak również w wyniku przełączeń zachodzących w instalacji elektrycznej wewnątrz budynku bądź też w publicznej sieci energetycznej może dojść do przepięć mogących uszkodzić domowe odbiorniki. Jeszcze do niedawna w czasie gdy nadchodziła burza, większość posiadaczy domów i mieszkań wyłączała z prądu wszelkie urządzenia domowe, takie jak telewizory, lodówki oraz komputery. Celem tego odłączenia było uchronienie ich przez przepięciem oraz uszkodzeniem (spaleniem instalacji) – w jej założeniu pomoże telewizja przemysłowa gdańsk. Dzisiaj czynność ta można do głębi zignorować, bowiem coraz częściej w oryginalnych budynkach instaluje się specjalny system przepięciowy. Instalację przepięciową ma obowiązek zrealizować profesjonalista elektryk stosując się do ogólnie przyjętych norm w zakresie odporności udarowych urządzeń technicznych w budynku oraz prawidłowego ich rozplanowania i rozmieszczenia na poszczególnych odcinkach instalacji. Każda instalacja elektryczna, w tym też przepięciowa ma zapewniać bezpieczne korzystanie z wszystkich urządzeń elektrycznych.

Categories: Dom

Comments are closed.